Objavljeno: 15.03.2019 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstva poljoprivrede - Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2019. godinu

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 30.06.2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2019. godinu, u okviru agrobudžetske mjere 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji.

Ova mjera će se finansirati iz Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (MIDAS 2) koji finansira Svjetska banka, a implementira ga Ministarstvo.

Predmet ovog Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. list CG“, br. 56/13).

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku po hektaru (ha) proizvodne površine, uslovnom grlu stoke, jedinki živine i broju pčelinjih društava, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

Korisnici podrške ovog Javnog poziva, moraju upisati ili ažurirati podatke o poljoprivrednim površinama do trenutka podnošenja Zahtjeva za podršku u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i biti upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a isti se mogu preuzeti i u prostorijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/672-007 i 067/205-790.

Tokom realizacije ovog Javnog poziva koristiće se kapaciteti projekta IPA 2013 „Jačanje crnogorske poljoprivrede kroz uspostavljanje Sistema identifikacije zemljišnih parcela (SIZEP)“, koji sprovodi Ministarstvo – Direktorat za plaćanja.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 30.06.2019. godine. Zahtjev za podršku se može podnijeti najkasnije do 31.07.2019. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koje bi korisnik imao pravo da je zahtjev za podršku podnešen u roku.

 

Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2019. godinuPreporučujemo

U ponedjeljak, 18.06.2018.godine u sali Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, održana je prezentacija p...

  • 25.Jun.2018
  • Izvor: www.organicmarket.me

Pročitaj

Na udaljenosti 1,5 km od Plava, na nadmorskoj visini oko 950 m, u naselju Korita nalazi se porodič...

  • 11.Jul.2018
  • Izvor: www.organicmarket.me

Pročitaj

U selu Glisnica, na udaljenosti 20km od Pljevlja, Vesna Borović sa svojom braćom Miroslavom i Dragos...

  • 29.Jul.2018
  • Izvor: www.organicmarket.me

Pročitaj

Svi članci